Seven Samurai (Shichinin no Samurai) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes