Da mao xian jia (The Adventurers) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes