Shi jie da shai (Righting Wrongs II: Blonde Fury) (Female Reporter) - Rotten Tomatoes