Garbage Picking, Field Goal Kicking Philadelphia Phenomenon - Movie Reviews - Rotten Tomatoes