Hoshi hitotsu no yoru - Movie Reviews - Rotten Tomatoes