I Will Wait for You (Nian nian you jin ri) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes