Liulian piao piao (Durian Durian) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes