Otoko wa tsurai yo: Torajiro no kyuujitsu (Tora-san Takes a Vacation) - Movie Quotes - Rotten Tomatoes

Otoko wa tsurai yo: Torajiro no kyuujitsu (Tora-san Takes a Vacation) Quotes

The top Otoko wa tsurai yo: Torajiro no kyuujitsu (Tora-san Takes a Vacation) quotes selected by the Rotten Tomatoes community. Login to submit a quote!

No quotes approved yet for Otoko wa tsurai yo: Torajiro no kyuujitsu (Tora-san Takes a Vacation). Logged in users can submit quotes.

Find More Movie Quotes