Exclusive: Brad Bird Takes RT Through Ratatouille - Rotten Tomatoes