Sango-sho densetsu: Aoi umi no Eruf - Rotten Tomatoes