Shin Kyūseishu densetsu Hokuto no Ken - Toki den (Fist of the North Star: The Legend of Toki) - Rotten Tomatoes