Spirit: Stallion of the Cimarron/The Road to El Dorado - Movie Reviews - Rotten Tomatoes