Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy (Vysotsky: Thank God I'm Alive) - Movie Quotes - Rotten Tomatoes