Yangguang Canlan de Rizi (In the Heat of the Sun) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes