Gu huo zi 3: Zhi zhi shou zhe tian (Young and Dangerous 3) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes