The Legend of the Swordsman (Xiao ao jiang hu zhi: Dong Fang Bu Bai) (Swordsman II) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes

The Legend of the Swordsman (Xiao ao jiang hu zhi: Dong Fang Bu Bai) (Swordsman II) Reviews

Top Critic
June 24, 2006
Camp it may be, and messy, but mundane it ain't.