Rurôni Kenshin: Kyôto Taika-hen (Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno) Pictures - Rotten Tomatoes