Index.hr

Index.hr is not a Tomatometer-approved publication. Reviews from this publication only count toward the Tomatometer® when written by the following Tomatometer-approved critic(s): Dragan Antulov
Rating Title/Year Author
3/10 The Curious Case of Benjamin Button (2008) Dragan Antulov ostvarenje koje bi se komotno moglo nazvati Forrest Gump 2.0 EDIT
Posted Jul 15, 2009
5/10 Revolutionary Road (2008) Dragan Antulov jo%u0161 jedan primjer u dana%u0161njem Hollywoodu sve iritantnijeg %u017Eanra "dajte mi Oscar" filmov EDIT
Posted Jul 15, 2009
2/10 Death Race (2008) Dragan Antulov usporedba originala i remakea %u0107e dati jasnu prevagu starijem film EDIT
Posted Jul 15, 2009
4/10 Tropic Thunder (2008) Dragan Antulov bilo je te%u0161ko izbje%u0107i jo%u0161 jednu tre%u0161nju holivudske gore koja je rodila mi%u0161a EDIT
Posted Jul 15, 2009
6/10 Mamma Mia! (2008) Dragan Antulov Mnoge od scena su nadrealno %u0161a%u0161ave EDIT
Posted Jul 15, 2009
7/10 The Dark Knight (2008) Dragan Antulov najefektniji u trenucima kada se kr%u0161e nepisana pravila EDIT
Posted Jul 15, 2009
6/10 Wanted (2008) Dragan Antulov kombinacijom strip-akcije i koliko-toliko realnog lika vi%u0161e nego zadovoljava kriterije neobavezne ljetne zabave EDIT
Posted Jul 15, 2009
3/10 The Happening (2008) Dragan Antulov Shyamalan sve lo%u0161ije reagira na gubitak statusa holivudskog bo%u017Eanstva EDIT
Posted Jul 15, 2009
2/10 Sex and the City (2008) Dragan Antulov Ono sto je u tridesetominutnoj epizodi moglo proći kao vrckavi drustveni komentar u dva i pol sata se pretvorilo u praznu ljusturu. EDIT
Posted Jul 15, 2009
5/10 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) Dragan Antulov ovaj film zahtijeva mnogo strpljenja od prosje%u010Dnog gledatelja EDIT
Posted Jul 15, 2009
7/10 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) Dragan Antulov Ford se jo%u0161 uvijek mo%u017Ee nazivati akcijskom zvijezdom EDIT
Posted Jul 15, 2009
4/10 Elizabeth: The Golden Age (2007) Dragan Antulov odaje sve nedostatke i ograni%u010Denja olovnih vremena u kojima je nastao EDIT
Posted Jul 15, 2009
5/10 The Kingdom (2007) Dragan Antulov izgubljen u bespu%u0107ima bliskoisto%u010Dne zbiljnosti EDIT
Posted Jul 15, 2009
7/10 3:10 to Yuma (2007) Dragan Antulov vi%u0161e nego solidan primjer vitalnog %u017Eanra kojemu su toliko puta, a sre%u0107om pogre%u0161no, predvi%u0111ali smrt EDIT
Posted Jul 15, 2009
7/10 Atonement (2007) Dragan Antulov zaslu%u017Euje pohvale, ali ne onakve kakve bi trebao imati ozbiljni kandidat za "Oscara" EDIT
Posted Jul 15, 2009
4/10 Control (2007) Dragan Antulov Film %u0107e stoga biti shvatljiv samo onim gledateljima koji detalje povijesti "Joy Divisiona" i Curtisovog %u017Eivota imaju u malom prstu, a to su, dakako, najokorjeliji fanovi. EDIT
Posted Jul 15, 2009
8/10 Knocked Up (2007) Dragan Antulov iako je iskusnijem gledatelju odredi%u0161te jasno, na samom putovanju ga %u010Dekaju mnoga ugodna iznena%u0111enja EDIT
Posted Apr 10, 2008
6/10 Resident Evil: Extinction (2007) Dragan Antulov najve%u0107i adut filma je, kao i uvijek, Milla Jovovich EDIT
Posted Apr 10, 2008
4/10 Michael Clayton (2007) Dragan Antulov Malo je gledatelja koji od prve ne%u0107e shvatiti tko su u filmu pozitivci a tko negativci. EDIT
Posted Apr 10, 2008
7/10 The Brave One (2007) Dragan Antulov Jordan je, koriste%u0107i svoj nesumnjivi re%u017Eijski talent, snimio film koji je istovremeno i staromodan i moderan EDIT
Posted Apr 10, 2008
4/10 Breach (2007) Dragan Antulov Stvarni svijet se u "Pukotini", kao i u mnogo drugih slu%u010Dajeva, pokazao previ%u0161e kompliciranim za dogmatsku jednostavnost i nedostatak suptilnosti dana%u0161njeg Hollywooda. EDIT
Posted Apr 10, 2008
7/10 Grindhouse Presents: Death Proof (2007) Dragan Antulov "raja" koja voli Tarantina %u0107e imati itekako razloga da mu oprosti ovaj eksperiment. EDIT
Posted Apr 10, 2008
8/10 Crime Novel (2005) Dragan Antulov Italija dobila svog "Kuma" i "Dobre momke" EDIT
Posted Sep 28, 2007
5/10 Bug (2006) Dragan Antulov Melodramati%u010Dni, isforsirani i predvidljivi zavr%u0161etak EDIT
Posted Sep 28, 2007
4/10 Fracture (2007) Dragan Antulov postupci likova se svode na uobi%u010Dajene kli%u0161eje EDIT
Posted Sep 28, 2007
6/10 Ocean's Thirteen (2007) Dragan Antulov Vremena su se promijenila, ali sre%u0107om, ne toliko da dana%u0161nje filma%u0161e sprije%u010De da prave kvalitetnu holivudsku zabavu. EDIT
Posted Sep 28, 2007
6/10 La Liste de Carla (2006) Dragan Antulov Film, koji je trebao prikazati Carlin trijumf, zavrava porazom. EDIT
Posted Jun 25, 2007
3/10 Ultimate Force (2005) Dragan Antulov Mirko Filipović bi se, ukoliko namjerava nastaviti filmsku karijeru, morao vie potruditi prilikom izbora suradnika i projekata u kojima namjerava sudjelovati. EDIT
Posted Jun 25, 2007
5/10 Blades of Glory (2007) Dragan Antulov na tankom ledu EDIT
Posted Jun 22, 2007
4/10 Spider-Man 3 (2007) Dragan Antulov Sudeci po tome koliko je ovaj Spiderman potrosen, bilo bi bolje da se snimi remake. EDIT
Posted Jun 22, 2007
8/10 300 (2006) Dragan Antulov film koji %u0107e gledateljima omogu%u0107iti da se na trenutak odmore od ponekad uistinu iritiraju%u0107e "politi%u010Dke korektnosti" EDIT
Posted Jun 22, 2007
7/10 Bridge to Terabithia (2007) Dragan Antulov daleko od eskapizma EDIT
Posted Jun 22, 2007
5/10 The Good Shepherd (2006) Dragan Antulov publici "Dobri pastir" ne govori ni%u0161ta %u0161to ona, na ovaj ili onaj na%u010Din, ve%u0107 nije znala EDIT
Posted Jun 22, 2007
5/10 The Last King of Scotland (2006) Dragan Antulov film postaje daleko mra%u010Dniji nego %u0161to su to njegovi autori imali u plan EDIT
Posted Jun 22, 2007
6/10 The Queen (2006) Dragan Antulov britanski film u najpozitivnijem smislu rije%u010Di EDIT
Posted Jun 22, 2007
7/10 Little Children (2006) Dragan Antulov predstavlja upravo ono %u0161to bi "ozbiljni" holivudski film trebao biti EDIT
Posted Jun 22, 2007
5/10 Déjà Vu (2006) Dragan Antulov ve%u0107 vi%u0111eno EDIT
Posted Jun 22, 2007
3/10 Rent (2005) Dragan Antulov film, za razliku od predstave, daleko bolje isti%u010De jednodimenzionalnost i neuvjerljivost likova EDIT
Posted Jun 22, 2007
4/10 Aeon Flux (2005) Dragan Antulov spektakularnost potro%u0161ena zbog MTV-jevskog stila monta%u017Ee koji gledateljima ne dozvoljava da shvate %u0161to se zapravo doga%u0111a na ekranu EDIT
Posted Jun 22, 2007
5/10 V for Vendetta (2006) Dragan Antulov jo%u0161 jedno silovanje strip-umjetnosti od strane holivudskih licemjera EDIT
Posted Jun 22, 2007
2/10 Basic Instinct 2 (2006) Dragan Antulov jedan od rijetkih primjera kada je publika pokazala kako, za razliku od Hollywooda, ipak ima pojma o nekim stvarima EDIT
Posted Jun 21, 2007
4/10 Syriana (2005) Dragan Antulov Gaghan kapitulira pred holivudskim konvencijama te film zaklju%u010Duje spektakularnom, ali banalnom i krajnje neuvjerljivom zavr%u0161nicom EDIT
Posted Jun 21, 2007
2/10 Last Days (2005) Dragan Antulov "Posljednji dani" bi vrlo lako mogli dovr%u0161iti ono %u0161to je prije vi%u0161e od jednog desetlje%u0107a zapo%u010Deo hitac iz sa%u010Dmarice. EDIT
Posted Jun 21, 2007
6/10 Pride & Prejudice (2005) Dragan Antulov za obi%u010Dnu publiku, %u010Dije %u0107e potrebe za kvalitetnim filmom zadovoljiti ova holivudska obrada knji%u017Eevnog evergrina, koja po svemu sude%u0107i nije posljednja. EDIT
Posted Jun 21, 2007