I'm Gonna Kill You Too

EPISODE:

Episode Info

Sato starts killing lab workers and Kei tries to intervene.

Cast

Mamoru Miyano
as Kei Nagai
Mikako Komatsu
as Izumi Shimomura
Daisuke Hirakawa
as Kouji Tanaka