(Episode 3)

EPISODE:

Episode Info

Xi Wei proves to his staff members, especially Hai Lin, that his priority is to protect and care for them.

Cast

Wei Man
as Xu Hai Lin
Yao Yuan Hao
as Lu Xi Wei
Wang Si Ping
as Xu You Xi
Yang Zhen
as Lu Xiang Kai