(Episode 5)

EPISODE:

Episode Info

Hai Lin tries to recruit Fang Xi Qiang to help fulfill Xi Wei's dream of designing the best bicycle; Yo Xi becomes increasingly worried about how close Xi Wei and Hai Lin are getting.

Cast

Wei Man
as Xu Hai Lin
Yao Yuan Hao
as Lu Xi Wei
Wang Si Ping
as Xu You Xi
Yang Zhen
as Lu Xiang Kai