(Episode 6)

EPISODE:

Episode Info

Fang Xi Qiang decides to help design a new bicycle for Lu's Group, but only on one condition that has to do with Hai Lin.

Cast

Wei Man
as Xu Hai Lin
Yao Yuan Hao
as Lu Xi Wei
Wang Si Ping
as Xu You Xi
Yang Zhen
as Lu Xiang Kai