(Episode 8)

EPISODE:

Episode Info

Fang Xi Qiang discovers Xu Hai Lin's secret that she has traveled back to the past to save Lu Xi Wei.

Cast

Wei Man
as Xu Hai Lin
Yao Yuan Hao
as Lu Xi Wei
Wang Si Ping
as Xu You Xi
Yang Zhen
as Lu Xiang Kai