(Episode 10)

EPISODE:

Episode Info

Xi Wei confronts his lack of affection towards Yo Xi and reevaluates his relationship with her.

Cast

Wei Man
as Xu Hai Lin
Yao Yuan Hao
as Lu Xi Wei
Wang Si Ping
as Xu You Xi
Yang Zhen
as Lu Xiang Kai