Episode 9

EPISODE:

Episode Info

The Koryo King defeats Yom and takes command, but is given poor resources to prepare for battle. El Temur is enraged when he finds out that the Emperor has taken in a concubine.

Cast

Ji-won Ha
as Ki Seung-nyang
Joo Jin-Mo
as Wang Yoo
Ji Chang-wook
as Ta Hwan
Baek Jin-hee
as Danashri
Kim Seo-hyung
as Budashiri
Gook-hwan Jeon
as El Temür
Kim Jung-hyun
as Tangqishi
Show More Cast