Episode 15
Empress Ki Season 1

Tomatometer
Not Yet Available

TOMATOMETER

Critic Ratings: N/A
Critics Consensus

No consensus yet.

Episode Info

Wang Yu comes up with a plan to infuriate El Temur, but needs Sungnyang to accomplish it. Meanwhile, the Emperor challenges Wang Yu to a soccer match.

Cast

Ji-won Ha
as Ki Seung-nyang
Joo Jin-Mo
as Wang Yoo
Ji Chang-wook
as Ta Hwan
Baek Jin-hee
as Danashri
Kim Seo-hyung
as Budashiri
Gook-hwan Jeon
as El Temür
Kim Jung-hyun
as Tangqishi
Show More Cast