Episode 20
Empress Ki Season 1

Tomatometer
Not Yet Available

TOMATOMETER

Critic Ratings: N/A
Critics Consensus

No consensus yet.

Episode Info

Wangyu meets with the Dowager and wins her trust. Wangyu asks Nyang if she wants to be his queen once he returns to Koryo.

Cast

Ji-won Ha
as Ki Seung-nyang
Joo Jin-Mo
as Wang Yoo
Ji Chang-wook
as Ta Hwan
Baek Jin-hee
as Danashri
Kim Seo-hyung
as Budashiri
Gook-hwan Jeon
as El Temür
Kim Jung-hyun
as Tangqishi
Show More Cast