EPISODE:

Episode Info

Rui decides to go back and rescue Ringo. While escaping the company building, Yuno is captured.

Cast

Masaki Okada
as Arata Hoshino
Ayame Gouriki
as Yuno Furusaki
Kanata Hongô
as Rui Moriguchi
Mayuko Fukuda
as Haruna Okie
Fuma Kikuchi
as Ouji Kousaka