EPISODE:

Episode Info

Deus is found; and Yuno must confront her other self.

Cast

Masaki Okada
as Arata Hoshino
Ayame Gouriki
as Yuno Furusaki
Kanata Hongô
as Rui Moriguchi
Mayuko Fukuda
as Haruna Okie
Fuma Kikuchi
as Ouji Kousaka