H8R - Season 1, Episode 3 - Rotten Tomatoes

Kim Kardashian and Joe Francis

EPISODE:

Episode Info

Kim Kardashian and Joe Francis meet their haters.

Cast

Discussion Forum

Discuss H8R on our TV talk forum!