Hey Daddy - Season 1, Episode 1 - Rotten Tomatoes

Episode 1

EPISODE:

Episode Info

Cast

Huang Lei
as Liu Haipi
Li Xuejiang
as Daddy Liu Er'tie
Gang Jiao
as Yi Yong

Discussion Forum

Discuss Hey Daddy on our TV talk forum!