Telenovela - Season 1, Episode 3 - Rotten Tomatoes

Trapped in a Well

EPISODE:

Episode Info

Ana goes to extremes to avoid a showdown with Mimi. Meanwhile, Rodrigo gets mixed up in Xavi's old boy band.

Cast

Eva Longoria
as Ana Sofia Calderon
Alex Meneses
as Isabela Santamaria
Diana-Maria Riva
as Mimi Moncada
Amaury Nolasco
as Rodrigo Suarez
Izzy Diaz
as Isaac Aguero
Jadyn Maria
as Roxi Rios
Jencarlos Canela
as Xavier Castillo
Jose Moreno Brooks
as Gael Garnica
View All

Discussion Forum

Discuss Telenovela on our TV talk forum!