Rasetsu Dance Festival

EPISODE:

Episode Info

Muetta is confronted by a tall masked figure before attacking Kennosuke.

Cast

Yohei Azakami
as Kennosuke Tokisada Ouma
Mao Ichimichi
as Yukina Shirahane
Reina Ueda
as Sophie Noelle
Asami Seto
as Mika Ogino
Kaito Ishikawa
as Ry?to Akagi
Yusuke Kobayashi
as Jundai Kayahara
Shunsuke Takeuchi
as José Carlos Takasuka
Manami Sugihira
as Marina Unami
Momo Asakura
as Koharu Shirahane
Kanako Tojo
as Hiromi Shirahane
Ryohei Kimura
as Tom Borden
Hikaru Ueda
as Liu Shen Mi
Taiten Kusunoki
as Toshiyuki Mozumi
Tetsuo Goto
as Yakushi
Rina Sato
as Paula
Koichi Makishima
as Minoru Aramata
Hidenobu Kiuchi
as Naoki Takekuma
Show More Cast