Peanut Butter Sandwich (2020 - )


Peanut Butter Sandwich

Not enough ratings to
calculate a score.

Avg Tomatometer

Coming Soon

Release Date: 2020

Avg Audience ScorePeanut Butter Sandwich Photos

Seasons

Cast & Crew

Miki Honoka
Tsubaki
Kentaro Ito
Kobayashi
Shuko Ito
Gonda
Akane Hotta
Sayo Katagiri
Miori Takimoto
Miharu Morimoto
Miwako Kakei
Miwa Yamashita
So Okuno
Yuto Tokita
Ryuji Sato
Ryota Tanaka
Jinto Yoshida
Shin Kaneko
Niki Niwa
Akane Matsuoka
Smith
Director
Hirô Maruyama
Executive Producer
Show all Cast & Crew