Rakuen (2017 - )


Rakuen

Not enough ratings to
calculate a score.

Avg Tomatometer

Coming Soon

Release Date: 2017

Avg Audience Score

Series Info

Starring: Yukie Nakama, Hitomi Kuroki, Kaho, Nobuaki Kaneko, Masahiro Kômoto


Rakuen Photos

Seasons

Cast & Crew

Yukie Nakama
Shigeko Maehata
Hitomi Kuroki
Harumi Takahashi
Kaho
Seiko Inoue
Nobuaki Kaneko
Akio Miwa
Masahiro Kômoto
Shoji Maehata
Naomi Nishida
Toshiko Hagiya
Kaoru Kobayashi
Hajime Doisaki
Koji Ishizaka
Kazuo Kanekawa
Guest Star
Show all Cast & Crew