EPISODE:

Episode Info

Shishio's plan is enacted, while Kenshin and Misao help defend the city.

Cast

Mayo Suzukaze
as Kenshin Himura
Kanako Irie
as Yumi Komagata
Ken Narita
as Hajime Sait?
Masaaki Ishikawa
as Seik? Arai
Masanori Ikeda
as Makoto Shishio
Miina Tominaga
as Yahiko Myoujin
Miki Fujitani
as Kaoru Kamiya
Noriko Hidaka
as S?jir? Seta
Show More Cast