Tokyo Ravens - Season 1, Episode 6 - Rotten Tomatoes

Days in Nest -Holiday

EPISODE:

Episode Info

Weird rumors are going around about Harutora and Natsume, and they are made worse when Harutora and Natsume go shopping together on their day off.

Cast

Kaito Ishikawa
as Harutora Tsuchimikado
Risa Taneda
as Young Harutora Tsuchimikado
Kana Hanazawa
as Natsume Tsuchimikado
Ryohei Kimura
as Toji Ato

Discussion Forum

Discuss Tokyo Ravens on our TV talk forum!