FaisalKalim's Rating of Kai Po Che!

Faisal's Review of Kai Po Che!

4 years ago via Rotten Tomatoes
Kai Po Che!

Kai Po Che!(2013)

Masterpiece.