AlexThomas' Rating of Kath & Kimderella

Alex's Review of Kath & Kimderella

4 years ago via Rotten Tomatoes
Kath & Kimderella