Mr.Bo Ziffer's Rating of Koroshiya 1 (Ichi the Killer)

Mr.'s Review of Koroshiya 1 (Ichi the Killer)

4 years ago via Rotten Tomatoes
Koroshiya 1 (Ichi the Killer)