Jiu pin zhi ma guan bai mian bao qing tian (Hail the Judge) - Movie Reviews - Rotten Tomatoes