Mug (Twarz) Reviews

  • Apr 18, 2018

    Najgorszy film jaki ogl?da?em w ?yciu - nawet nie by? na tyle z?y, ?eby obejrze? go ironicznie i wyci?gn?? z tego jakie? nieintencjonalne warto?ci komediowe. Zwyczajnie bezczelny, przerysowany jedynie po to, ?eby wzbudzi? kontrowersj?, niesmaczny i niesprawiedliwy. Warto wspomnie?, ?e zupe?nie mija si? z histori? prawdziw?, na podstawie, której rzekomo ten film powsta? - w rzeczywisto?ci ofiara wypadku i pierwszego przeszczepu twarzy w Polsce dosta?a pe?ne wsparcie otaczaj?cej go spo?eczno?ci. Dno, nie polecam, totalna strata czasu i pieni?dzy.

    Najgorszy film jaki ogl?da?em w ?yciu - nawet nie by? na tyle z?y, ?eby obejrze? go ironicznie i wyci?gn?? z tego jakie? nieintencjonalne warto?ci komediowe. Zwyczajnie bezczelny, przerysowany jedynie po to, ?eby wzbudzi? kontrowersj?, niesmaczny i niesprawiedliwy. Warto wspomnie?, ?e zupe?nie mija si? z histori? prawdziw?, na podstawie, której rzekomo ten film powsta? - w rzeczywisto?ci ofiara wypadku i pierwszego przeszczepu twarzy w Polsce dosta?a pe?ne wsparcie otaczaj?cej go spo?eczno?ci. Dno, nie polecam, totalna strata czasu i pieni?dzy.