Mug (Twarz) Reviews

  • Aug 01, 2019

    "Fact 1: in Swiebodzin, Poland, since 2010 stands the tallest statue of Christ in the world, 36 meters excluding the base. Fact 2: in 2013, a 33 [!] year old worker, victim of an accident at work, underwent the first ever face transplant performed in Poland. Malgorzata Szumowska, in her seventh feature-length fiction film, fuses the two national primates" (Ilaria Feole) for an iconoclast operation on the excesses of bigotry and ignorance of her compatriots. She forgets that human hypocrisy is completely independent of Catholicism or any other form of spirituality. (Mauro Lanari)

    "Fact 1: in Swiebodzin, Poland, since 2010 stands the tallest statue of Christ in the world, 36 meters excluding the base. Fact 2: in 2013, a 33 [!] year old worker, victim of an accident at work, underwent the first ever face transplant performed in Poland. Malgorzata Szumowska, in her seventh feature-length fiction film, fuses the two national primates" (Ilaria Feole) for an iconoclast operation on the excesses of bigotry and ignorance of her compatriots. She forgets that human hypocrisy is completely independent of Catholicism or any other form of spirituality. (Mauro Lanari)

  • Apr 18, 2018

    Najgorszy film jaki ogl?da?em w ?yciu - nawet nie by? na tyle z?y, ?eby obejrze? go ironicznie i wyci?gn?? z tego jakie? nieintencjonalne warto?ci komediowe. Zwyczajnie bezczelny, przerysowany jedynie po to, ?eby wzbudzi? kontrowersj?, niesmaczny i niesprawiedliwy. Warto wspomnie?, ?e zupe?nie mija si? z histori? prawdziw?, na podstawie, której rzekomo ten film powsta? - w rzeczywisto?ci ofiara wypadku i pierwszego przeszczepu twarzy w Polsce dosta?a pe?ne wsparcie otaczaj?cej go spo?eczno?ci. Dno, nie polecam, totalna strata czasu i pieni?dzy.

    Najgorszy film jaki ogl?da?em w ?yciu - nawet nie by? na tyle z?y, ?eby obejrze? go ironicznie i wyci?gn?? z tego jakie? nieintencjonalne warto?ci komediowe. Zwyczajnie bezczelny, przerysowany jedynie po to, ?eby wzbudzi? kontrowersj?, niesmaczny i niesprawiedliwy. Warto wspomnie?, ?e zupe?nie mija si? z histori? prawdziw?, na podstawie, której rzekomo ten film powsta? - w rzeczywisto?ci ofiara wypadku i pierwszego przeszczepu twarzy w Polsce dosta?a pe?ne wsparcie otaczaj?cej go spo?eczno?ci. Dno, nie polecam, totalna strata czasu i pieni?dzy.